Sökning

Tritonia-Finna

I Tritonia-Finna hittar du din högskolas e-resurser och bibliotekets tryckta samlingar. Du kan söka material på många olika sätt.

Den enkla sökningen kombinerar sökning från två index:

 • Böcker, tidskrifter och databaser omfattar elektroniska och tryckta böcker, tidskrifter, databaser, högskolornas examensarbeten m.m.
 • Artiklar och övriga internationella e-resurser omfattar sökning i ett stort internationellt index (Ex Libris Central Discovery Index) som samlar artiklar, bokkapitel, forskningspublikationer och andra materialtyper från en stor mängd datakällor. Indexet uppdateras regelbundet med nya poster. Hur ofta uppdateringen sker varierar mellan de olika datakällorna. Allt finns inte tillgängligt i fulltext, men det är möjligt att avgränsa sökningen till material tillgängligt i fulltext. Via artikelsökningen får du behändigt en översikt, men för mer precisa sökningar lönar det sig att göra sökningen i databasernas egna gränssnitt, där du kan använda ifrågavarande databas specifika sök- och avgränsningsmöjligheter och eventuella ämnesordslistor.

Det lönar sig att använda avgränsningsmöjligheterna till höger. Sökningen kan avgränsas exempelvis enligt bibliotek, typ av material och utgivningsår.

Om materialet finns tillgängligt i fulltext finns en länk till materialet.

Med avancerad sökning (böcker, tidskrifter och databaser) och avancerad sökning (artiklar och övriga internationella resurser) kan du rikta avgränsningen till någotdera indexet och dra nytta av alla sök- och avgränsningsfunktioner. Du kan även sortera sökträffarna enligt exempelvis nyaste först.

Via funktionen Databaser A-Ö kan du bläddra bland alla de databaser som du har tillgång till via din högskola.

E-tidskrifter A-Ö samlar alla e-tidskriftstitlar som du har tillgång till via din högskola.

Videoguider

I LibGuides finns det videoguider om hur man använder Tritonia-Finna: Tritonia-Finna-videoguider

Inloggning

För studerande och personal lönar det sig att logga in med användarnamn. Anslut bibliotekskortet till ditt konto när du loggar in första gången så kan du göra reserveringar och förnya dina lån (logga in, fliken bibliotekskort -> Anslut bibliotekskort). Logga i fortsättningen alltid in till Finna med ditt användarnamn.

Övriga användare loggar in med bibliotekskort och pinkod.

Inloggade användare kan:

 • förnya och reservera lån
 • spara favoriter och sökningar
 • ställa in sökbevakningar
 • granska användaruppgifter
 • nå licensbelagt elektroniskt material (endast med inloggning till den egna högskolan)

Mitt konto

Lån

Du kan se dina lån och förnya dem.

Reserveringar och magasinsbeställningar

Du kan se dina reserveringar och beställningar samt annullera dem tills boken är tillgänglig för att lånas.

Att byta pinkod eller lösenord

Du kan byta lösenord eller pinkod i fliken Profil.

Avgifter

Du kan se vilka avgifter som har registrerats på ditt bibliotekskort, t.ex. på grund av försenade lån.

Bibliotekskort

Du kan lägga till ditt Tritonias bibliotekskort med knappen Anslut bibliotekskort.

Favoriter

Du kan lägga poster till dina favoriter med ikonen som finns på sidan med träfflistan eller på sidan med information om posten. Du kan ordna dina poster i olika favoritlistor, föra in dem i Refworks, skicka dem med e-post eller skriva ut dem i MARC-format.

Sparade sökningar, sökhistorik och nyhetsbevakning

Du kan spara din senaste sökning antingen på sidan med sökresultat eller med Spara-knappen i Senaste sökningar i Mitt konto. De sparade sökningarna syns överst.

Du kan beställa nyhetsbevakning för sparade sökningar och få meddelanden om nyheter antingen varje vecka eller varje dag. Meddelandena skickas till din e-brevlåda.

Reservera och beställ

Material i biblioteket

Kursböckerna och den mest använda och nyaste ämnes- och forskningslitteraturen finns i biblioteket. Böcker tillgängliga i biblioteket hämtas direkt ur hyllan och kan inte reserveras i Finna. Ifall alla exemplar (exklusive eventuella snabblån) är utlånade kan du ställa dig i kö genom att göra en reservation.

OBS! Följande material kan inte reserveras

 • material som finns tillgängligt i biblioteket (se Tritonia Express)
 • snabblån
 • material som du redan har som lån
 • lärarexemplar och projektlån

OBS! Material vid Tritonia Allegro kan för närvarande inte reserveras via Finna, kontakta tritonia.allegro@novia.fi.


Material i fjärrmagasinen

Material som kan lånas

Övrig ämnes- och forskningslitteratur har placerats i fjärrmagasin utanför biblioteket. Detta material skall beställas fram på förhand i Finna. Personalen hämtar material från fjärrmagasinen dagligen.

Material för läsesalsbruk

I fjärrmagasinen finns även äldre tidskriftsårgångar, specialsamlingar och annat material som inte lånas ut. Du kan använda denna blankett för att beställa fram materialet för att läsa det i biblioteket.


Att göra reservationen/beställningen

 • Sök fram boken i Finna.
 • Klicka på bokens titel för att få närmare uppgifter.
 • Försäkra dig om att du loggat in.
 • Om det är möjligt att reservera/beställa syns knappen "Reservera | Beställ".
 • Vid behov kan du ändra den sista giltighetsdagen för reservationen. Normalt är reservationen i kraft i 2 år.
 • Klicka på knappen "Reservera | Beställ".

Hämta och låna det reserverade materialet

Du får meddelande e-brevledes när det reserverade eller beställda materialet är tillgängligt för upphämtning och lån. Materialet finns tillgängligt i reservationshyllan under 3 öppetdagar. I Tritonia (Vasa) hittar du dina reservationer enligt de fyra sista siffrorna i din personliga reservationskod. Du kan kontrollera den sista hämtdagen och reservationskoden i ankomstavin, Tuudo-appen eller i Finna (Mitt konto).

Kom ihåg att låna det reserverade materialet med låneautomaten!

Om du vill avboka en reserverad bok som redan har anlänt, meddela biblioteket på adressen loans@uwasa.fi.

Länka rätt

Länka till och dela material

Du kan länka till och dela material på flera sätt. Klicka på materialet i träfflistan.

 • Kopiera länken från adressfältet eller
 • Skicka länken per e-post eller
 • Dela länken på sociala medier

Med tanke på distansanvändning utanför högskolans nät lönar det sig att kopiera länken till e-boken, e-tidskriften eller onlineresursen i Finna. I Finna finns en länk vidare till onlineresursen. Länken i Finna begär vid behov inloggning till distansanvändningstjänsten.

Länka till och dela sökresultatet

Du kan kopiera en länk till sökresultatet från adressfältet. Du kan också spara sökningen, skapa ett RSS-flöde eller skicka en länk till sökningen per e-post. Du hittar de här funktionerna nedtill på sökresultatsidan.

Databasspecifika länkningsinstruktioner hittas i Libguides.