Bibliotekets tjänster under coronaepidemin

Sökning

Sökresultat

Så visas sökresultaten

Sökresultaten visas under olika flikar:

 • Bibliotekets samlingar
 • Depåbiblioteket
 • E-artiklar (endast i de högskolespecifika portalerna)

Bibliotekets samlingar

Under fliken Bibliotekets samlingar hittar du böcker, tidskrifter och lärdomsprov. I de högskolespecifika portalerna ingår också databaser, e-tidskrifter och e-böcker.

Depåbiblioteket

Under fliken Depåbiblioteket sker sökningen i Depåbibliotekets databas Vaari. Materialet kan beställas till Tritonia.

E-artiklar (endast i de högskolespecifika portalerna)

Under fliken E-artiklar visas internationella publikationer, e-böcker och referentgranskade forskningspublikationer från olika vetenskapsområden och förläggare.

Sökningen sker i ett register (Primo Central Index, PCI) som innehåller material från både licensbelagda databaser och fritt tillgängliga publikationsarkiv.

Läs mera om artikelsökning.

Reservera

Så här reserverar du en bok:

 • Sök fram boken i Finna
 • Klicka på bokens titel för att få närmare uppgifter
 • Klicka på knappen ”Logga in/Reservera”
 • Välj avhämtningsställe och reservera boken

Obs! Böcker som finns på plats kan inte reserveras.

Beställ från Depåbiblioteket

Du kan beställa material från Depåbiblioteket till Tritonias enheter. Anvisningar för beställning:

 • Sök verket
 • Välj fliken "Depåbiblioteket"
 • Klicka på bokens titel
 • Gör beställningen med fjärrlåneblanketten som är länkad till boken

Observera:

 • En beställning från Depåbiblioteket är 2€/bok för studerande och personal vid ramorganisationerna, för övriga kostar det 12 €.
 • Du får ett e-postmeddelande när den bok du beställt kan hämtas.
 • Lånetiden är i allmänhet 4 veckor.
 • Kolla om din bok finns i Tritonia eller något annat av biblioteken på orten innan du beställer den.

Sök databaser

Obs! Endast i de högskolespecifika portalerna.

Du kan söka databaser på olika sätt:

 • Välj i menyn på startsidan sökfunktioner-> Databaser A-Ö
 • Skriv databasens namn i sökrutan
 • Klicka på länken Databaser A-Öpå startstidan.

Sök artiklar

Obs! Endast i de högskolespecifika portalerna.

Du kan söka efter internationella publikationer, e-böcker och referentgranskade forskningspublikationer från olika vetenskapsområden och förläggare med Finnas artikelsökning.

Sökningen sker i ett register (Primo Central Index, PCI) som innehåller material från både licensbelagda databaser och fritt tillgängliga publikationsarkiv.

De flesta av bibliotekets licensbelagda artikeldatabaser är indexerade i Primo Central Index. Notera dock att ett antal inhemska databaser samt databaser på plattformen Ebscohost inte är indexerade i Primo Central Index. I sökresultatet förekommer dock länkar till artiklar till dessa plattformer om artikeln samtidigt ingår i andra överlappande databaser. Det lönar sig alltid att göra exakta sökningar i databaserna egna gränssnitt!

Artikelsökningen hittas genast på startsidan under sökfältet.Du kan också först göra en sökning och sedan välja fliken ”E-artiklar”. Sökresultaten kan enkelt avgränsas via menyn till höger. Du kan begränsa sökningen till fulltext eller refereegranskade artiklar. Vid de artiklar som är tillgängliga i fulltext finns en länk direkt till databaserna. Samma artikel kan finnas i flera databaser.

Länka rätt

Länka till och dela material

Du kan länka till och dela material på flera sätt. Klicka på materialet i träfflistan.

 • Kopiera länken från adressfältet eller
 • Skicka länken per e-post eller
 • Dela länken på sociala medier

Med tanke på distansanvändning utanför högskolans nät lönar det sig att kopiera länken till e-boken, e-tidskriften eller onlineresursen i Finna. I Finna finns en länk vidare till onlineresursen. Länken i Finna begär vid behov inloggning till distansanvändningstjänsten.Länka till och dela sökresultatet

Du kan kopiera en länk till sökresultatet från adressfältet. Du kan också spara sökningen, skapa ett RSS-flöde eller skicka en länk till sökningen per e-post. Du hittar de här funktionerna nedtill på sökresultatsidan.Databasspecifika länkningsinstruktioner hittas i Libguides.