Sökning

Sökresultat

Så visas sökresultaten

Sökresultaten visas under olika flikar:

 • Bibliotekets samlingar
 • Depåbiblioteket
 • E-artiklar (endast i de högskolespecifika portalerna)

Bibliotekets samlingar

Under fliken Bibliotekets samlingar hittar du böcker, tidskrifter och lärdomsprov. I de högskolespecifika portalerna ingår också databaser, e-tidskrifter och e-böcker.

Depåbiblioteket

Under fliken Depåbiblioteket sker sökningen i Depåbibliotekets databas Vaari. Materialet kan beställas till Tritonia.

E-artiklar (endast i de högskolespecifika portalerna)

Under fliken E-artiklar visas internationella publikationer, e-böcker och referentgranskade forskningspublikationer från olika vetenskapsområden och förläggare.

Sökningen sker i ett index (Ex Libris Central Discovery Index, CDI) som innehåller material från både licensbelagda databaser och fritt tillgängliga publikationsarkiv.

Läs mera om artikelsökning.

Reservera och beställ

Material i biblioteket

Kursböckerna och den mest använda och nyaste ämnes- och forskningslitteraturen finns i biblioteket. Böcker tillgängliga i biblioteket hämtas direkt ur hyllan och kan inte reserveras i Finna. Ifall alla exemplar (exklusive eventuella snabblån) är utlånade kan du ställa dig i kö genom att göra en reservation.


OBS! Följande material kan inte reserveras

 • material som finns tillgängligt i biblioteket (se Tritonia Express)
 • snabblån
 • material som du redan har som lån
 • lärarexemplar och projektlån

OBS! Material vid Tritonia Allegro kan för närvarande inte reserveras via Finna, kontakta allegro@tritonia.fi.


Material i fjärrmagasinen

Material som kan lånas

Övrig ämnes- och forskningslitteratur har placerats i fjärrmagasin utanför biblioteket. Detta material skall beställas fram på förhand i Finna. Personalen hämtar material från fjärrmagasinen dagligen.

Material för läsesalsbruk

I fjärrmagasinen finns även äldre tidskriftsårgångar, specialsamlingar och annat material som inte lånas ut. Du kan använda denna blankett för att beställa fram materialet för att läsa det i biblioteket.


Att göra reservationen/beställningen

 • Sök fram boken i Finna.
 • Klicka på bokens titel för att få närmare uppgifter.
 • Försäkra dig om att du loggat in.
 • Om det är möjligt att reservera/beställa syns knappen "Reservera | Beställ".
 • Vid behov kan du ändra den sista giltighetsdagen för reservationen. Normalt är reservationen i kraft i 2 år.
 • Klicka på knappen "Reservera | Beställ".

Hämta och låna det reserverade materialet

Du får meddelande e-brevledes när det reserverade eller beställda materialet är tillgängligt för upphämtning och lån. Materialet finns tillgängligt i reservationshyllan under 3 öppetdagar. I Tritonia (Vasa) hittar du dina reservationer enligt de fyra sista siffrorna i din personliga reservationskod. Du kan kontrollera den sista hämtdagen och reservationskoden i ankomstavin, Tuudo-appen eller i Finna (Mitt konto).

Kom ihåg att låna det reserverade materialet med låneautomaten!

Om du vill avboka en reserverad bok som redan har anlänt, meddela biblioteket på adressen loans@tritonia.fi.

Beställ från Depåbiblioteket

Du kan beställa material från Depåbiblioteket till Tritonias enheter. Anvisningar för beställning:

 • Sök verket
 • Välj fliken "Depåbiblioteket"
 • Klicka på bokens titel
 • Gör beställningen med fjärrlåneblanketten som är länkad till boken

Observera:

 • En beställning från Depåbiblioteket är 2€/bok för studerande och personal vid ramorganisationerna, för övriga kostar det 12 €.
 • Du får ett e-postmeddelande när den bok du beställt kan hämtas.
 • Lånetiden är i allmänhet 4 veckor.
 • Kolla om din bok finns i Tritonia eller något annat av biblioteken på orten innan du beställer den.

Sök databaser

Obs! Endast i de högskolespecifika portalerna.

Du kan söka databaser på olika sätt:

 • Välj i menyn på startsidan sökfunktioner-> Databaser A-Ö
 • Skriv databasens namn i sökrutan
 • Klicka på länken Databaser A-Ö på startstidan.

Sök artiklar

Obs! Endast i de högskolespecifika portalerna.

Du kan söka efter internationella publikationer, e-böcker och referentgranskade forskningspublikationer från olika vetenskapsområden och förläggare med Finnas artikelsökning.

Sökningen sker i ett index (Ex Libris Central Discovery Index, CDI) som innehåller material från både licensbelagda databaser och fritt tillgängliga publikationsarkiv.

De flesta av bibliotekets licensbelagda artikeldatabaser är indexerade i Central Discovery Index. Notera dock att ett antal inhemska databaser samt databaser på plattformen Ebscohost inte är indexerade i Central Discovery Index. I sökresultatet förekommer dock länkar till artiklar till dessa plattformer om artikeln samtidigt ingår i andra överlappande databaser. Det lönar sig alltid att göra exakta sökningar i databaserna egna gränssnitt!

Artikelsökningen hittas genast på startsidan under sökfältet.Du kan också först göra en sökning och sedan välja fliken ”E-artiklar”. Sökresultaten kan enkelt avgränsas via menyn till höger. Du kan begränsa sökningen till fulltext eller refereegranskade artiklar. Vid de artiklar som är tillgängliga i fulltext finns en länk direkt till databaserna. Samma artikel kan finnas i flera databaser.

Länka rätt

Länka till och dela material

Du kan länka till och dela material på flera sätt. Klicka på materialet i träfflistan.

 • Kopiera länken från adressfältet eller
 • Skicka länken per e-post eller
 • Dela länken på sociala medier

Med tanke på distansanvändning utanför högskolans nät lönar det sig att kopiera länken till e-boken, e-tidskriften eller onlineresursen i Finna. I Finna finns en länk vidare till onlineresursen. Länken i Finna begär vid behov inloggning till distansanvändningstjänsten.Länka till och dela sökresultatet

Du kan kopiera en länk till sökresultatet från adressfältet. Du kan också spara sökningen, skapa ett RSS-flöde eller skicka en länk till sökningen per e-post. Du hittar de här funktionerna nedtill på sökresultatsidan.Databasspecifika länkningsinstruktioner hittas i Libguides.