Haku

Denna Finna-vy har tagits ur bruk

Tritonias resurser hittas i Tritonias Finna. Du kan logga in med bibliotekskortets nummer och pinkod. Lån från Tritonia återlämnas till Tritonia. Åbo Akademis resurser hittas i Åbo Akademis söktjänst Alma.

This Finna search portal is no longer in use

The resources of Tritonia can be found in Tritonia Finna. You can log in with your library card number and PIN. Books borrowed from Tritonia should be returned to Tritonia. The resources of Åbo Akademi University can be found in the Alma search tool of ÅAU.

Tämä Finna-näkymä on poistettu käytöstä

Tritonian aineistot löytyvät Tritonian Finnasta. Voit kirjautua kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla. Tritoniasta lainatut aineistot palautetaan Tritoniaan. Åbo Akademin aineistot löytyvät Åbo Akademin hakupalvelusta Almasta.