Tritonia Vasa öppet med begränsad service under sommaren