Bibliotekets tjänster under coronaepidemin

Sökning

Tillgänglighetsutlåtande för Tritonias Finna-söktjänst

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Tritonias Finna-söktjänst och har utarbetats den 22 september 2020 (uppdaterats 5.5.2021).

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

  • 1.1.1 Innehåll som inte är text: Kaikilla kuvilla ei ole HTML-koodissa vaihtoehtoista tekstiä.
  • 1.4.1 Användning av färger: Kaikki linkit eivät ole täysin huomattavia. Tällä hetkellä linkit merkitty vain värillä.
  • 1.4.3 Kontrast (minimum): Tritonia-Finnassa sekä Vaasan yliopiston Finnassa kontrastisuhteet ovat liian matalat.
  • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter: Kaikkia otsikoita ei ole merkitty otsikkotasoisiksi HTML-koodiin.
  • 2.1.1 Tangentbord: Näppäimistöllä liikuttaessa kirjautumisikkunaan pääseminen kestää liian kauan.
  • 3.2.4 Konsekvent identifiering: Linkit eivät erotu ollessaan aktivoituneita.

Upptäckte du bristande tillgänglighet i vår digitala tjänst? Berätta för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Med e-blankett

Ge respons om tillgängligheten med denna e-blankett. Välj webbtillgänglighet som blankettens ämne.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
tfn 0295 016 000 (växeln)